gototopgototop
Informácie z jedálne

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Aktuálny jedálny lístok nájdete na tejto stránke: http://jedalen.ikelp.sk

 

Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca na účet školskej jedálne č.407 39 432/0200 a to:

* poštovou poukážkou

* trvalým príkazom

* cez internet banking

Úhradu vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo:

Žiaci od 6 do 11 rokov


0,95 €

Žiaci od 11 do 15 rokov


1,01 €

Zamestnanci1,12 €

Dôchodcovia2,02 €

Cudzí stravníci2,60 €

Finančný limit na zaplatenie režijných nákladov v školskej jedálni na jeden deň-jeden obed pre všetkých stravníkov  ZŠ - 0,10€ /podľa VZN obce Lietava č.2/ 2013.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné  do 14. hod. deň VOPRED.

V prípade choroby  ráno do 7.30 hod.

Stravník sa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy, výlete, návšteve lekára a pod.

Odhlasuje sa osobne, alebo telefonicky na číslo 041/ 597 10 15

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ovocie, jogurt, ovocná výživa, a pod. v týždni podľa finančného limitu.

 

ALERGÉNY V POTRAVINÁCH

1. Obilniny obsahujúce lepok

2. Kôrovce a výrobky z nich

3. Vajcia a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Arašidy a výrobky z nich

6. Sójové zrná a výrobky z nich

7. Mlieko a výrobky z neho

8. Orechy a výrobky z nich

9. Zeler a výrobky z neho

10. Horčica a výrobky z nej

11. Sezamové semená a výrobky z nich


ZMENA JEDÁLNEHO LÍSTKA VYHRADENÁ