gototopgototop
Naše talenty

"Naše talenty" je nesúťažná prehliadka detskej umeleckej tvorivosti - pódiové vystúpenie žiakov pred verejnosťou, ktoré umožňuje žiakom prezentovať svoj talent a škole umožňuje predstaviť  sa verejnosti svojou školskou a mimoškolskou činnosťou.

Naše talenty Naše talenty

Naše talenty Naše talenty

Podujatie sa konalo v aule Gymnázia sv. Františka z Assisi.

Naše talenty Naše talenty

Našu školu reprezentovali: Viktória Gašpieriková z 1. ročníka, Martina Brezániová a Andrea Murková zo 6. ročníka, Martin Nimohaj a Daniel Becík z 9. ročníka. Na prehliadke sme videli veľa krásnych vystúpení, ale tie naše talenty boli aj tak najlepšie :) Fotogaléria...

Naše talenty Naše talenty

Naše talenty