gototopgototop
Poďakovanie

Ďakujeme pánovi Syčovi a firme JS mont.

Veľmi milo nás prekvapili pred koncom školského roka, keď poslali deťom krásne vecné ceny, ktoré sme mohli použiť ako odmeny za výborný prospech, reprezentovanie školy a iné mimoriadne výkony.

Ďakujeme za odmeny