gototopgototop
Účelové cvičenie

Na konci školského roka sa konalo účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Cieľom cvičenia bolo naučiť sa podať prvú pomoc, orientovať sa v prírode, správať sa na ceste a vedieť reagovať v mimoriadnych udalostiach.

Bolo tentokrát zamerané:

a)      dopravná výchovachodci a cyklisti (reflexné prvky, povinná výbava cyklistu, ochranné prvky, značenia, chodníky a cyklotrasy).

Dopravní policajti Dopravní policajti Dopravní policajti

Dopravní policajti Dopravní policajti Dopravní policajti

b)     Zdravotná výchova – prvá pomoc podľa poranenia, stabilizovaná poloha, protišokové opatrenia, obväzové techniky.

Zdravotná príprava a topografia Zdravotná príprava a topografia

Zdravotná príprava a topografia Zdravotná príprava a topografia

c) Civilná ochranavarovné signály, mimoriadne udalosti, evakuácia.

Zdravotná príprava a topografia Zdravotná príprava a topografia Zdravotná príprava a topografia

Civilná ochrana Civilná ochrana Civilná ochrana

d)      Pohyb a pobyt v prírode - topografia (orientácia mapy, určovanie vzdialenosti v teréne), predpoveď  zmien počasia podľa prírodných ukazovateľov.

Zdravotná príprava a topografia Zdravotná príprava a topografia

Prvý deň bola teoretická príprava, na ktorú na druhý deň úzko nadväzovala praktická časť riešená formou stanovísk, kde si každý žiak precvičoval jednotlivé zručnosti z vybraných oblastí. Pri realizácii praktických cvičení z dopravnej výchovy nám boli nápomocní pozvaní policajti z Dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiline, ktorí k nám ochotne priviezli techniku, robili ukážky, vysvetľovali a odpovedali na otázky, za čo sme im úprimne vďační.

Vypracoval poverený vedúci účelových cvičení Mgr. Jaroslav Belúch