gototopgototop
Riaditeľské voľno

V zmysle § 150 ods. 5 školského zákona vyhlasujem na piatok 16. septembra 2016 riaditeľské  voľno z prevádzkových dôvodov.

15. – 16. septembra 2016 budú vykonané opravy rozvodov vody v  budove školy vrátane výmeny ventilov v sociálnych zariadeniach. Vyučovanie  pokračuje v  ZŠ Lietava v pondelok 19. septembra 2016 podľa rozvrhu hodín. Počas riaditeľského voľna bude základná škola uzatvorená v celom rozsahu.


V Lietave 12.  septembra 2016


S pozdravom

Mgr. Viliam  Heinrich

riaditeľ školy