gototopgototop
Organizácia vyučovania

V školskom roku 2015/16 bolo zapísaných v ZŠ Lietava 146 žiakov, z toho 81 dievčat. Žiaci sú organizovaní v deviatich triedach a v dvoch oddeleniach ŠKD.

Riaditeľ ZŠ: Mgr. Viliam Heinrich
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Tatiana Obložinská

Triedni učitelia

1. trieda Mgr. Katarína Gašpieriková
2. trieda Mgr. Monika Maljačková

3. trieda Mgr. Helena Maljačková

4. trieda Mgr. Danka Surovčíková
5. trieda Mgr. Marcela Glasová
6. trieda Mgr. Lucia Lucáková
7. trieda Mgr. Anna Bátorová
8. trieda Mgr. Martina Botošová
9. trieda Ing. Zuzana Smoleková

Bez triednictva: Mgr. Ľubica Solárová, Mgr. Jaroslav Belúch

Výchovná poradkyňa a správa školskej stránky: Mgr. Martina Botošová
Vychovávateľky ŠKD
: Emília Hubočanová a Mgr. Jana Gašpieriková
Školské špeciálne pedagogičky
: Mgr. Katarína Gašpieriková a Mgr. Marcela Glasová
Asistent učiteľa: Mgr. Jaroslav Belúch
Tajomníčka: Alena Balvonová


Časový rozvrh vyučovacích hodín:

1. hodina
07.35 - 08.20
2. hodina 08.30 - 09.15
3. hodina 09.25 - 10.10
4. hodina 10.25 - 11.10
5. hodina 11.20 - 12.05
6. hodina 12.15 - 13.00
7. hodina 13.20 - 14.00

Školský klub detí: 11.30 – 16.00

Výdaj obedov v ŠJ: 11.30 – 13.30