gototopgototop
Záujmové útvary

Základná škola okrem priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo vyučovania. V škole pracujú záujmové útvary a pre našich najmenších žiakov je zriadený školský klub detí.

Záujmové útvary:

 • počítačový
 • turistický
 • práca s IKT
 • hasičský
 • stolnotenisový
 • športový
 • šikovné ruky
 • hradný
 • výtvarný
 • tanečný
 • matematický
 • tvorivé dielne
 • malé javiskové formy

Tvorivé dielne

Hradný krúžok

Činnosť útvarov sa organizuje v odpoludňajších hodinách, turistické aktivity aj v dňoch pracovného voľna.

Výber záujmových útvarov podľa jednotlivých činností a s tým aj počty krúžkov a žiakov v nich sa upresňujú vždy na začiatku školského roka podľa záujmu žiakov a možností školy. O práci záujmových útvarov informujeme tiež v priloženej fotogalérii.

V súčasnosti v uvedených útvaroch pracuje 121 žiakov školy.

 • počítačový
 • turistický
 • práca s IKT
 • hasičský
 • stolnotenisový
 • športový
 • šikovné ruky
 • hradný
 • výtvarný
 • tanečný
 • matematický
 • tvorivé dielne
 • malé javiskové formy